Vzduchotechnika

Pusťte si domů čerstvý vzduch, najděte vzduchotechnické řešení.

Příliš vlhký vzduch způsobující plíseň na stěnách, nedýchatelný vzduch, kouř, zápach,… to všechno poukazuje na nedostatečnou, nebo zcela chybějící ventilaci. Následkem mohou být různé alergie, astma, choroby respiračního ústrojí a krevního oběhu. Přítomnost efektivního a správně navrženého ventilačního systému zajišťuje zdravější prostory, ve kterých žijeme.

Pod pojem vzduchotechnika můžeme zahrnout jak větrání, tak rekuperaci vzduchu.

Větrání - jedná se o přívod a odvod vzduchu z větraných prostor bez zpětného využití tepla z odtahovaného odpadního vzduchu. Ventilátory mohou být koupelnové nebo interiérové, podle nároků na funkčnost ve vlhkém prostředí.


vzduchotechnika-ventilator.jpg

Rekuperace vám do domu, do bytu či komerčních prostor dopraví čerstvý vzduch z venku, aniž byste ztráceli natopené teplo jako při větrání otevřeným oknem, případně ventilátorem.

Princip rekuperace

Pomocí ventilátorů nasává rekuperace z jedné strany čerstvý venkovní vzduch a z druhé strany teplý vydýchaný vzduch z objektu. Oba proudy vzduchu se potkají v tepelném výměníku, kde vzduch z místnosti předá svou tepelnou energii čerstvému vzduchu z venku. Oba proudy vzduchu jsou od sebe odděleny, proto nedochází ke zpětnému přenosu pachů z odváděného do přiváděného vzduchu. Rekuperace a tepelný výměník, který je hlavní částí zařízení dosahují vysokých účinností, jednotky jsou schopny zachovat až 90% tepelné energie.

vzduchotechnika-princip-rekuperace.jpg

 

Centrální rekuperační jednotky pro byty a domy

Jednotky je možné schovat do technické místnosti, na půdu nebo  pod sádrokartonový strop. Do a z místností je vzduch dopravován pomocí vzduchotechnického potrubí, které je hlukově izolované. V místnosti jsou vidět pouze vyústění potrubí v podobě mřížky nebo talířového ventilu. Jednotka může mít i dohřev přiváděného vzduchu.

vzduchotechnika-rekuperace-dum.jpg

Lokální rekuperace jsou jednotky, které slouží k odvětrávání pouze jedné místnosti. Teplý vydýchaný vzduch je odsáván z místnosti, prochází keramickým výměníkem tepla a přenáší na něj svou tepelnou energii a vlhkost. Jakmile se keramický rekuperátor zahřeje, jednotka se přepíná do dalšího režimu. Čerstvý, studený vzduch prochází rekuperátorem a absorbuje akumulované teplo a vlhkost.
Jakmile se rekuperátor ochladí, jednotka se přepíná zpět do režimu odtahu.

vzduchotechnika-lokalni-rekuperace.jpg